Belangrijk bericht!

Belangrijk bericht voor de leden van de Zweeds-Nederlandse Vereniging!

Met het Coronavirus rondom ons hebben wij de beslissing moeten nemen alle activiteiten van de vereniging voorlopig te staken, dit in het belang van ons allen.
Dat het Lustrumfeest niet door kan/mag gaan, is reeds bekend, maar daarnaast hebben wij besloten alle andere activiteiten ook op te schorten totdat er meer duidelijkheid is over welke invloed het Coronavirus op ons levende komende tijd zal hebben.

Dit betekent: geen Lustrumfeest (reeds bekend), geen ALV op 18 april, geen muziekavond op de residentie op 12 juni en ook geen Midzomer-viering in juni.

Wij verwachten na de zomer de draad weer op te kunnen pakken en hopen ook dat we dan diverse activiteiten kunnen organiseren, alhoewel de Midzomer-viering in ieder geval tot juni 2021 uitgesteld zal moeten worden.

We hopen in de loop van de komende maanden te kunnen bevestigen dat in ieder geval het kreeftenfeest op 19 september a.s. door zal gaan. Voor overige activiteiten zullen we zo snel mogelijk alternatieve data met u communiceren, in ieder geval betreffende de ALV en de muziekavond.

Wij verwijzen alle leden naar de berichtgeving op de website van de vereniging.
Voor wat betreft de verschuiving van het Lustrumfeest zal de Lustrumcommissie u op de hoogte houden. Daarover wordt nog gecommuniceerd met Huis ter Duin. Wij denken dat eind september, begin oktober een veilige optie is. Zodra wij meer weten ontvangt u via de u bekende kanalen bericht.

Het Coronavirus heeft ons allen overvallen en wij weten niet voor hoelang en hoe ernstig de gevolgen zullen zijn.

Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijden en hopen iedereen gezond weer te zien na de zomer!

Met vriendelijke groet,
Lex Buskens
Voorzitter ZNV