Verloting “Den glömda resan”

Van de uitgever van het boek “Den Glömda Resan” van Åke Fagelberg hebben wij twee exemplaren van het boek gekregen die wij kunnen verloten onder de leden van de ZNV. Leden die geïnteresseerd zijn in dit Zweedstalige boek over een deel van de maritieme geschiedenis van Zweden en de relaties met Nederland, kunnen een email sturen aan het email-adres voorzitter@znver.nl. En daarbij graag gemotiveerd aangeven waarom je geïnteresseerd bent in dit boek. Onder de mooiste, interessantste of leukste aanmeldingen zullen de boeken worden verloot. En voor degenen die helaas niet tot de gelukkigen behoren, het boek is ook te koop voor €30 (plus €14 portokosten) via de website www.foreningenkalmarnyckel.se of rechtstreeks bij de schrijver fagelbergkalmar@gmail.com.”