Viktigt meddelande!

Viktigt meddelande till Svensk-Nederländska Föreningens medlemmar!

På grund av Coronaviruset har vi beslutat att tills vidare inställa alla aktiviteter som föreningen planerat den kommande tiden, vi anser att det är för vårt allas bästa. Att jubileumsfesten måste annulleras vet alla redan men vidare har vi beslutat att även övriga aktiviteter uppskjuts tills vi vet mer Coronavirusets inflytande på vårt liv den kommande tiden.

Detta innebär: ingen jubileumsfest (vilket vi redan vet), inget årsmöte den 18 april, ingen musikafton på residenset den 12 juni och inget midsommarfirande senare i juni.

Vi utgår ifrån att vi efter sommaren kommer att kunna planera om ett antal aktiviteter, bortsett från midsommarfirandet som får förskjutas till juni 2021.

Vi hoppas att snarast kunna bekräfta att kräftskivan, som är planerad den 19 september, kommer att kunna äga rum. För övriga aktiviteter kommer vi att så fort som möjligt kommunicera nya datum, i varje fall vad beträffar årsmötet och musikaftonen på residenset.

Information kommer att finnas på föreningens hemsida. Vad beträffar nytt datum för jubileumsfesten kommer Lustrumkommitén att hålla er underrättade. Förhandlingarna med Huis ter Duin om ett nytt datum pågår. Slutet av september, början av oktober tycker vi kan vara en lämplig tid. Så snart vi vet mer kommer information via de vanliga kanalerna.

Coronaviruset har överraskat oss alla och vi vet idag inte hur länge smittan kommer att härja och hur allvarliga följderna kommer att bli.

Vår önskan är att så få som möjligt kommer att drabbas av Coronaviruset och att vi, vid god hälsa, ses igen till hösten!

Med vänlig hälsning,
Lex Buskens
Ordförande SNF