De Zweeds-Nederlandse vereniging

Doel: het versterken van de banden tussen Zweden en Nederland

De vereniging organiseert bijeenkomsten en lezingen, viert typisch Zweedse feesten en herdenkt voor Zweden belangrijke gebeurtenissen. Leden van de vereniging ontvangen uitnodigingen voor haar activiteiten en krijgen Sverige Kuriren in de brievenbus.

Het bestuur van de vereniging is in 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter: Lex Buskens
Penningmeester: Jan Bartels
Secretaris: Björn von Ubisch
Bestuurslid & notulist: Maria Berglund
Bestuurslid: Anca Bartels
Bestuurslid: Foeke Sybesma
Bestuurslid: Henk Wijkhuisen

 

Sverige Kuriren

Onze leden ontvangen viermaal per jaar het verenigingsblad Sverige Kuriren en daartussendoor een tweetalige nieuwsbrief met een update van alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

De redactie van SK bestaat momenteel uit:

Hoofdredacteur: Liz Oosterbaan
Redactiesecretaris: Henny de Lege
Eindredacteur: Jos Klink

In nummer 1-2017 onder andere de volgende onderwerpen:

  • Selma Lagerlöf
  • Zweedse kunststromingen
  • Samuel Ödmann
  • Zweedse koninginnen
  • De kathedraal van Lund
  • Haagse pedagogie in Zweden (De reis van Jan Lighthart in 1910)
  • Zweedse wodka

Daarnaast veel artikelen over banden tussen Zweden en Nederland, geschiedenis, de verschillen tussen Zweedse en Nederlandse gewoonten, taal, sport, evenementen etc.